Code: Biệt thự Hồng Liên Làng Việt - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 3,390,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 4,390,000 VND

Liên hệ: 02439998087 / 0914425788

Code: Khách sạn khu phố cổ - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 1,490,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 1,790,000 VND

Liên hệ: 02439998087 / 0914425788

Code: Biệt thự Phú Ông - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 3,390,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 4,390,000 VND

Liên hệ: 02439998087 / 0914425788

Code: Biệt thự Lily - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 1,590,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 2,090,000 VND

Liên hệ:  02439998087 / 0914425788

Code: Biệt thự IRIS - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 2,390,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 2,790,000 VND

Liên hệ: 02439998087 / 0914425788

Code: Nhà Chị Dậu - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 1,490,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 1,790,000 VND

Liên hệ: 02439998087 / 0914425788

Code: Bungalow ven hồ - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 2,490,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 2,790,000 VND

Liên hệ: 02439998087 / 0914425788

Code: Biệt thự phố Tây - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 1,490,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 1,890,000 VND

Liên hệ: 02439998087 / 0914425788

Code: Biệt thự Jusmine - Vườn Vua Resort & Villas - Phú Thọ

Địa chỉ: Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Giá/ Đêm thứ 2 đến thứ 5: 1,590,000 VND 

Giá/ Đêm thứ 6, 7 và CN: 2,090,000 VND

Liên hệ: 02439998087 / 0914425788

TÌM KIẾM NHANH