• Combo Sapa Jade Hill 2N1Đ: 1575K
  • Combo Sapa Jade Hill 3N2Đ: 2750K

Giá combo: 1,300,000 VND/Người