Giá vé: 600,000 VND/Cabin 2 Người/Lượt

Giá vé: 250,000 VND/Người/Lượt